Datum održavanja:  21. travanj 2021.  (srijeda)
početak: 9,30 sati
Trajanje izlaganja: 120 minuta + odgovori na pitanja

 

Proračuni, proračunskiiizvanproračunskikorisnici koji u svom poslovanju upotrebljavaju gotov novac obvezni su donijeti procedure o blagajničkom poslovanju, pri uplatama i isplatama gotovog novca sastavljati i koristiti odgovarajuće isprave te voditi knjigu blagajne. Na ovom webinaru, na primjerima iz prakse, pojasnitće se navedeni postupci i druge povezane aktualnosti.

Webinar je namijenjen računovođama, revizorima, osobama koje sudjeluju u proračunskim procesima planiranja, izvršavanja i izvještavanja, te svima ostalima kojima je potrebno znanje za razumijevanje blagajničkog poslovanja kod proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

 

Program:

 1. Blagajničko poslovanje

 • Vođenje propisane Knjige blagajne (sastavljanje i evidentiranje blagajničkih isprava - uplatnice, isplatnice, ispravak blagajničkih isprava, blagajnički dnevnik- izvještaj, zaključivanje blagajne, blagajnički maksimum)
 • Uplate gotovine u blagajnu
 • Isplate gotovine iz blagajne
 • Polaganje gotovog novca na žiro račun
 • Kontrola i nadzor
 • Popis novca u blagajni
 • Proračunski korisnici kao obveznici fiskalizacije
 • Devizna blagajna
  • mogućnosti plaćanja i naplata u stranoj gotovini u zemlji i inozemstvu
  • podizanje i polaganje strane gotovine
  • strana gotovina u blagajni – isprave i postupci

2. Mogućnosti isplate materijalnih prava zaposlenika i neoporezive isplate ostalim fizičkim osobama

 • Isplate putnih troškova, prijevoza na rad, otpremnina, nagrada, potpora i dr. materijalnih prava u gotovu novcu
 • Isplate stipendija, nagrada i dr. primitaka osobama koje nisu zaposlenici
 • Obvezne isplate na žiro i tekući račun
 • Ograničenja i zabrane u plaćanju gotovim novcem

3. Računovodstveno evidentiranje u glavnoj knjizi

 • Podizanje gotovine sa žiro računa u blagajnu
 • Podizanje gotovine na bankomatu debitnom karticom
 • Podizanje gotovine na bankomatu kreditnom karticom
 • Knjiženje računa plaćenih gotovinom
 • Knjiženje računa plaćenih kreditnim i debitnim karticama
 • Obveze s osnove plaćanja kreditnim karticama
 • Isplate fizičkim osobama:
  • naknade za troškove službenih putovanja (akontacija i obračun, tečajne razlike prema obračunu putnog naloga za putovanja u inozemstvo)
  • odabir računa za ispravno evidentiranje nekih rashoda
   (primjeri knjiženja bit će dani i za korisnike koji su u sustavu PDV-a i koriste pretporez)

4. Odgovori na pitanja

Predavač: TEB-ove više savjetnice Nikolina Bičanić, mag. oec. i Irena Slovinac, dipl. oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za webinar - praktikum iznosi 500,00 kn (400,00 kn + 100,00 kn PDV-a) po sudioniku.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju s 10% popusta, u iznosu od 450,00 kn (360,00 kn + 90,00 PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 400,00 kn (320,00 kn + 80,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 250,00 kn (200,00 kn + 50,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obvezna i  molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije 1 radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete e-mail adresu svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.