Vrijeme održavanja: 17.6.2020. (srijeda)
Početak: 9,30 h
Trajanje izlaganja: oko 240 minuta + odgovori na pitanja

A. Nabava, korištenje i prodaja službenih osobnih automobila kod poduzetnika

1. Evidentiranje nabave službenih osobnih automobila

 • početno priznavanje službenih osobnih automobila kao dugotrajne imovine
 • odbitak pretporeza kod nabave službenih osobnih automobila
 • oporezivanje posebnim porezom na motorna vozila (PPMV) i primjer izračuna
 • plaćanje upravne pristojbe kod nabave rabljenih osobnih automobila
 • evidentiranje nabave službenih osobnih automobila u poslovnim knjigama te poreznim evidencijama i prijavama
 • evidentiranje nepriznatog dijela pretporeza kod nabave službenih osobnih automobila
 • nabava službenog osobnog automobila putem financijskog leasinga
 • stjecanje novih i rabljenih službenih osobnih automobila iz drugih država članica EU i njihovo evidentiranje u poslovnim knjigama te poreznim evidencijama i prijavama

2. Porezno priznavanje troškova korištenja službenih osobnih automobila

 • porezno priznavanje troškova korištenja kod službenog osobnog automobila koji se koristi isključivo u službene svrhe
 • porezni tretman nepriznatog dijela pretporeza kod ulaznih računa za troškove korištenja službenog osobnog automobila
 • evidentiranje troškova amortizacije i ostalih troškova korištenja službenog osobnog automobila (gorivo, servis, registracija, održavanje, operativni leasing, najam i dr.)
 • porezno priznavanje troškova korištenja kod službenog osobnog automobila koji se koristi u službene i privatne svrhe
 • obračun PDV-a na korištenje službenog osobnog automobila u privatne svrhe

3. Evidentiranje prodaje službenih osobnih automobila i oporezivanje PDV-om

 • evidentiranje prodaje službenog osobnog automobila (prodaja u cijelosti amortiziranog automobila i prodaja djelomično amortiziranog automobila)
 • prodaja službenih osobnih automobila oslobođena plaćanja PDV-a
 • prodaja službenih osobnih automobila oporeziva PDV-om

B. Evidentiranje automobila u proračunskom računovodstvu

 • Nabava i početno priznavanje: kupnja, kupnja na kredit i financijski leasing
 • Korištenje u operativnom leasingu
 • Troškovi održavanja
 • Prodaja
 • Otpis vrijednosti, rashodovanje i isknjiženje
 • Iskazivanje u obveznim pomoćnim knjigama: analitičkoj evidenciji DNI i evidenciji korištenja službenih vozila

C. Primici u naravi radnika i drugih osoba

1. Plaća u naravi

 • što se smatra plaćom u naravi?
 • utvrđivanje vrijednosti primitaka u naravi
 • obveze poreza i doprinosa za plaću u naravi
 • podnošenje JOPPD-a za plaću u naravi
 • plaća u naravi po osnovu korištenja službenih automobila u privatne svrhe
 • darovi i usluge kao plaća u naravi
 • koji primici u naravi su izuzeti od oporezivanja?
 • primjeri obračuna i knjiženja plaće u naravi

2. Drugi dohodak u naravi

 • utvrđivanje vrijednosti primitaka u naravi
 • obračun poreza i doprinosa
 • izvještavanje za drugi dohodak u naravi
 • primjeri drugog dohotka u naravi

D. Odgovori na pitanja polaznika

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici Nikolina Bičanić, Jasminka Rakijašić i Domagoj Zaloker

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za webinar - praktikum iznosi 500,00 kn (400,00 kn + 100,00 kn PDV-a) po sudioniku.

POPUST ZA RANIJU UPLATU: Za uplate do 16.6.2020. odobravamo popust od 25%, pa kotizacija iznosi 375,00 kn (300,00 kn + 75,00 kn PDV-a)

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o poslovnom savjetovanju naknada iznosi 450,00 kn (360,00 kn + 90,00 kn PDV-a) po polazniku, ako je obveza za 2020. podmirena.

POPUST ZA RANIJU UPLATU: Za uplate do 16.6. pretplatnicima FIP-a i potpisnicima Ugovora o uslugama savjetovanja odobravamo popust od 25%, pa kotizacija iznosi 337,50 kn (270,00 kn + 67,50 kn PDV-a)  

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

Kako se prijaviti i sudjelovati na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo da nam svojom pravovremenom uplatom i prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.