Datum održavanja 8.12.2020. (utorak)
Početak : 9,30 sati
Završetak oko 14,00 sati

 

Program:

1. Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja

 • Kontrolni postupci u računovodstvu krajem godine
 • Godišnji popis imovine i obveza kod neprofitnih organizacija
  • Obveza godišnjeg popisa
  • Rokovi obavljanja godišnjeg popisa
  • Popisna povjerenstva ▪ Zadaci povjerenstava
  • Što se i na koji način popisuje?
  • Kako trebaju izgledati popisne liste i izvještaj o popisu
  • Utvrđivanje popisnih razlika
  • Rashodovanje i postupanja s rashodovanom imovinom
  • Odluka o rezultatima popisa
  • Knjigovodstveno evidentiranje (Viškovi ▪ Manjkovi ▪  Rashodovanje ▪  Kada se obavlja isknjiženje?)

2. Podsjetnik na obvezu izrade financijskog plana neprofitne organizacije za 2021.

3. Dohodak i doprinosi

 • Isplata neoporezivih primitaka
  • Božićnice i darovi djeci
  • Novčana nagrada za radne rezultate
  • Rokovi za podnošenje JOPPD-a
  • Troškovi testiranja na COVID i cijepljenja
 • Izmjene Zakona o porezu na dohodak od 1.1.2021.
  • Nove stope poreza kod isplate plaća
  • Niže ostale porezne stope (drugi dohodak i dr.)
  • Novosti kod dohotka od najma
  • Ostale novosti
 • Ostale aktualnosti za 2021. godinu
  • Novi iznos minimalne plaće za 2021.
  • Nove osnovice za doprinose za 2021.
  • Novčana naknada za nezapošljavanje invalida

4. Porez na dodanu vrijednost

 • Sastavljanje PDV obrasca za posljednje razdoblje oporezivanja u 2020.
  • Računi koji se (ne)uključuju u oporezivanje u 2020.
  • Plaćanje PDV-a na manjak
  • Oslobođenja od plaćanja PDV-a za djelatnosti od javnog interesa
 • Podjela i ispravak pretporeza
 • Ulazak odnosno izlazak iz sustava PDV-a od 1.1.2021.
 • Najavljene novine u oporezivanju PDV-om od 1.1.2021.
  • Povećanje praga za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama
  • Proširenje primjene obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu
  • Novine u oporezivanju kod prodaje dobara na daljinu

5. Porez na dobit

 • Oporezivanje gospodarske djelatnosti neprofitne organizacije
 • Obračun poreza na dobit u paušalnom iznosu i sastavljanje obrasca PD-PO za 2020.
 • Pripreme za sastavljanje obrasca PD za 2020.
  • Porezne stope
  • Priznavanje troškova otpisa potraživanja
  • Troškovi reklame, darovanja i reprezentacije
 • Najavljene novine u oporezivanju dobiti od 11.1.2021.
  • smanjenje porezne stope, smanjenje stope poreza po odbitku i dr.

6. Odgovori na pitanja

Predavačice: Jasminka Rakijašić, Irena Slovinac, Nikolina Bičanić (TEB-ove savjetnice)

Materijal: Prezentacije u PDF-u, dostavljaju sepolaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, a prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 625,00 kn (500,00 kn + 125,00 kn PDV-a) po sudioniku.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća naknadu u iznosu od 525,00 kn (420,00 kn + 105,00 PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku iznosi 525,00 kn (420,00 kn + 105,00 PDV-a), ako je obveza za 2020. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku iznosi 400,00 kn (320,00 kn + 80,00 PDV-a), ako je obveza za 2020. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da dostavite prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije dan prije održavanja. 

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti lik za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.