Seminar za JLP(R)S-e, proračunske i izvanproračunske korisnike:

Aktualnosti u proračunskom računovodstvu, radnim odnosima, ovršnim postupcima i postupcima naplate potraživanja, zdravstvenoj zaštiti na radu

- za vrijeme i nakon posebnih okolnosti

U skladu s preporukama Stožera, na seminaru će biti osigurani uvjeti i zaštitna sredstva, a broj polaznika je ograničen.

Povodom 70. obljetnice TEB-a svaki polaznik dobit će prigodan dar!

Raspored održavanja:

Split, 29.6.2020. (ponedjeljak), HGK Split - Županijska komora, Trumbićeva obala 4
Zadar, 30.6.2020. (utorak), Hotel Kolovare, Bože Peričića 14
Varaždin, 1.7.2020. (srijeda), Park Boutique Hotel, Juraja Habdelića 6
Zagreb, 2.7.2020. (četvrtak), Hilton Garden Inn Zagreb, Radnička cesta 21
Bjelovar, 3.7.2020. (petak), Hotel Central Bjelovar, Ul. Vatroslava Lisinskog 2
Osijek, 6.7.2020. (ponedjeljak), Hotel Osijek, Šamačka 4

Početak: u 9,30 sati  (u svim gradovima)
Prijam:
od 9,00 sati

Program:

1. Dopuna Pravilnika o proračunskom računovodstvu - sitni inventar i dugotrajna nefinancijska imovina male vrijednosti - novo od 1. siječnja 2020.

 • Mogućnost iskazivanja dugotrajne nefinancijske imovine male vrijednost kao dugotrajne proizvedene nefinancijske imovine i kao sitnog inventara
 • Nova definicija sitnog inventara
 • Način planiranja sredstava za nabavu navedene imovine

2. Evidentiranje nekih poslovnih događaja u posebnim okolnostima

 • Donacije dugotrajne i kratkotrajne nefinancijske imovine (opreme i zaštitnog materijala)
 • Odluke JLP(R)S-a o oslobađanju od plaćanja zakupa i dr.

3. Preneseni viškovi i manjkovi prihoda iz prethodne godine

 • Kako utvrditi što je sadržano u iskazanom rezultatu?
 • Jesu li u rezultatu sadržani viškovi s kojima se može raspolagati i manjkovi koje treba pokrivati u tekućoj godini?
 • Treba li donijeti odluku o rasporedu rezultata?
 • Primjer odluke i evidentiranja raspodjele rezultata kod proračunskog korisnika i JLP(R)S-a

4. Polugodišnje financijsko izvještavanje

 • Pregled financijskih izvještaja, obveznika i rokova

5. Zamrzavanje osnovice za plaću

 • Sporazum o zamrzavanju osnovice za plaću – državni i javni službenici

6. Novo: dostava obračunskih lista putem sustava e-Građani

7. Regres i druga materijalna prava – JLP(R)S-i, državni i javni službenici

8. Ovrha na plaći i novčanim sredstvima za vrijeme i nakon posebnih okolnosti

 • Posebne okolnosti koje su dovele do zastoja s provođenjem ovrhe
 • Tražbine za koje je došlo do zastoja s provođenjem ovrhe
 • Tražbine za koje ne dolazi do zastoja u provođenju
 • Zastoj s provođenjem ovrhe na računima i plaći
 • Postupanje s novim ovrhama za vrijeme trajanja posebnih okolnosti
 • Što nakon prestanka posebnih okolnosti?

9. Obveze i prava poslodavaca i radnika u zdravstvenoj zaštiti na radu za vrijeme i nakon posebnih okolnosti

 • Zaštita na radu i zdravstvena zaštita zaposlenika
 • Zdravstvena zaštita koju poslodavac mora osigurati zaposlenicima
 • Obveze prema drugim osobama na radu i u procesu rada kod poslodavca
 • Zdravstvena zaštita na radu i kako je osigurati zaposlenicima
 • Preventivna zdravstvena zaštita i kontrolni pregledi zaposlenika
 • Obveze, prava i odgovornosti poslodavca i radnika u posebnim okolnostima

10. Odgovori na pitanja

Predavačice:

TEB-ove savjetnice Nikolina Bičanić i Ljubica Đukanović

Pisani materijal: Radna mapa s prezentacijama predavača i primjerima.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na seminaru po sudioniku iznosi 600,00 kn (s PDV-om). U cijenu je uključen pisani materijal, radni pribor i topli napitak.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 550,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku iznosi 550,00 kn (s PDV-om), ako je obveza za 2020. podmirena.

Jedna osoba iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2020. podmirena.

Uplata i prijava:

Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijaviti se možete putem web prijavnice.

Molimo Vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.

Sve dodatne informacije o seminaru možete dobiti na telefonom, pozivom na broj: 01/ 4571-640.