- upis u Registar stvarnih vlasnika

- računovodstvene i porezne aktualnosti i pripreme

- izmjene propisa od 1.1.2020.

 

Mjesta i termini održavanja:

Zadar 21.10.2019. (ponedjeljak), Hotel Kolovare, Bože Peričića 14

Osijek 21.10.2019. (ponedjeljak), Hotel Osijek, Šamačka 4

Šibenik 22.10.2019. (utorak), Hotel Jadran, Obala Dr. Franje Tuđmana 52

Varaždin 22.10.2019. (utorak), Park Boutique Hotel, Juraja Habdelića 6

Dubrovnik 23.10.2019. (srijeda), Hotel Lero, Iva Vojnovića 14

Rijeka 23.10.2019. (srijeda), Grand Hotel Bonavia Dolac 4

Split 24.10.2019. (četvrtak), Hotel Art, Ulica Slobode 41

Pula 24.10.2019. (četvrtak), Županijska Komora Pula, Carrarina 5

Zagreb 25.10.2019. (petak), Hotel International Zagreb, Miramarska 24

Bjelovar 25.10.2019. (petak), Ekonomski Fakultet Bjelovar, A. B. Šimića 1

 

Vrijeme održavanja:

Početak (u svim gradovima)  u 9,30 h

Završetak seminara oko 15,00 sati

 

Program:

1. UPIS U REGISTAR STVARNIH VLASNIKA – obveza svih poduzetnika

- obveznici i rokovi
- utvrđivanje stvarnog vlasnika
- način upisa u Registar i dr.

2. PRIPREME U RAČUNOVODSTVU

- kontrola poslovnih knjiga i knjiženja provedenih tijekom godine
- obračun amortizacije i vrijednosna usklađenja materijalne imovine
- ispravak i otpis potraživanja, vrijednosna usklađenja zaliha
- godišnji popis imovine i obveza i dr.

3. KONAČNI OBRAČUN POREZA PRI ZADNJOJ ISPLATI PLAĆE I JOPPD ZA 2019.

4. PRIPREME ZA GODIŠNJI OBRAČUN POREZA NA DOHODAK

- godišnji i konačni dohodak za 2019.
- tko će biti obvezan podnijeti godišnju prijavu poreza?
- dohoci za koje se ne može podnijeti godišnja prijava
- tko ulazi u poseban postupak?
- tko se smatra uzdržavanim djetetom/članom uže obitelji?
- zašto se javljaju razlike plaćanja poreza za umirovljenike?
- Obrazac ZPP-DOH za prava koja nisu ostvarena tijekom godine

5. OSTALE AKTUALNOSTI KOD POREZA NA DOHODAK

- neisplata plaće radnicima i članovima uprave
- isplata oporezivog bonusa i iskazivanje u JOPPD
- rad umirovljenika: prijava i obračun plaće
- obveza predaje propisanih obrazaca
- isplata neoporezivih primitaka i JOPPD (nagrada za radne rezultate, toplog obroka, vrtića i dr.)

6. POREZ NA DOHODAK OD 1.1.2020.

- umanjenje predujmova poreza temeljem plaće za mlade osobe
- promjene pri korištenju osobnog odbitka za posljednji mjesec rada radnika
- izmjene kod plaćanja predujma poreza za rad preko učeničkih i studentskih udruga
- izjednačavanje poreznog tretmana otpisa pojedinih tražbina obveznika poreza na dohodak koji obavljaju samostalnu djelatnost s otpisima potraživanja kod obveznika poreza na dobit i dr.

7. OBRAČUN PDV-a ZA POSLJEDNJE RAZDOBLJE OPOREZIVANJA

- podnošenje Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja u 2019. i obvezna usklađenja
- postupak ispravka pretporeza za dugotrajnu imovinu i zalihe
- utvrđivanje konačnog postotka (pro-rata) podjele pretporeza za 2019.
- utvrđivanje porezne osnovice kod izuzimanja dobara za privatne potrebe
- davanje uzoraka i poklona male vrijednosti
- obračun PDV-a kod reprezentacije
- evidentiranje naknadnih odobrenja u PDV prijavama
- odbitak pretporeza kod nabave i korištenja osobnih automobila
- ulazak/izlazak iz registra obveznika PDV-ai dr.

8. NAJAVLJENE IZMJENE PDV-a od 1.1.2020.

- smanjenje opće stope PDV-a na 24%
- primjena snižene stope PDV-a od 13% u ugostiteljstvu
- povećanje praga za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama
- primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a za djelatnosti od javnog interesa
- pojednostavljenje postupka oporezivanja prijenosa dobara u druge države članice
- mogućnost ispravka (umanjenja) iznosa PDV-a kod isporuka inozemnim poreznim obveznicima i dr.

9. KRATKI PODSJETNIK ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT ZA 2019.

- porezne stope i predujmovi poreza na dobit za 2019.
- uvećanja osnovice u Obrascu PD i Obrascu PD-NNza 2019.(amortizacija, reprezentacija, troškovi osobnih automobila, kamate, donacije, otpisi potraživanja i dr.)
- smanjenja osnovice u Obrascu PD i Obrascu PD-NN za 2019. (prihodi od dividendi i udjela u dobiti, nerealizirani dobici, naplaćena prethodno otpisana potraživanja, rashodi ranijih razdoblja, državne potpore i dr.)
- transakcije s povezanim osobama i podnošenje Obrasca PD-IPO za 2019.

10. NAJAVLJENE IZMJENE POREZA NA DOBIT OD 1.1.2020.

- povećanje praga za primjenu snižene stope poreza na dobit od 12%
- nova porezna stopa za utvrđivanje predujmova poreza na dobit od 1.1.2020. (U Obrascu PD za 2019.)
- povećanje praga i brisanje određenih uvjeta za ulazak u sustav oporezivanja porezom na dobit (mogućnost izlaska iz sustava oporezivanja porezom na dobit od 1.1.2020.)
- povećanje praga za primjenu novčanog načela pri obračunu poreza na dobit
- povećanje praga za plaćanje poreza na dobit u paušalnom iznosu i dr.

11. NAJAVLJENE IZMJENE OSTALIH PROPISA OD 1.1.2020.

- izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
- izmjene Ovršnog zakona: prošireni primici izuzeti od ovrhe
- izmjene Mirovinskog zakona: povoljniji uvjeti za odlazak u mirovinu

12. ODGOVORI NA PITANJA POLAZNIKA

 

Predavači: TEB-ovi savjetnici

Pisani materijal:

  • Radna mapa s preslikama slajdova predavača.

Kotizacija: Naknada s uključenim PDV-om iznosi 700,00 kn po sudioniku (560,00 kn i 140,00 kn PDV-a).

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju s uključenim PDV-om u iznosu od 600,00 kn (480,00 kn i 120,00 kn PDV-a) po polazniku.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ - FIP plaćaju kotizaciju s uključenim PDV-om u iznosu od 600,00 kn (480,00 kn i 120,00 kn PDV-a) po polazniku po polazniku, ako je obveza za 2019. podmirena.

Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2019. godinu podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB putem web prijavnice, e-maila: teb@teb.hr, ili faxa: 01 46 11 411 ili.

*OVLAŠTENI REVIZORI: prema dobivenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva financija, prisustvom na ovom seminaru ovlaštenim revizorima priznat će se 5 bodova stalnog stručnog usavršavanja i to: 2 boda iz računovodstvenih područja i 3 boda iz ostalih područja.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.