SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - NOVI REGULATORNI OKVIR

Prijavite se

Vrijeme i mjesto održavanja:

12. lipnja 2017. (ponedjeljak), Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel
Početak u 9,30 sati,
prijam od  8,45 sati

 

Polaznici će dobiti potvrdu da su obavili stručno osposobljavanje propisano čl. 49. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

 

Edukacija je namijenjena trgovačkim društvima i fizičkim osobama koje obavljaju:

- bankarske i mjenjačke poslove,
- računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja,
- revizorske usluge,
- odvjetničke i javnobilježničke usluge,
- poslove zastupanja i posredovanja u osiguranju, posredovanja u prometu nekretninama, organiziranja igara na sreću, trgovine plemenitih metala i dragog kamenja, umjetničkih predmeta i antikviteta i dr.

 

CILJ OSPOSOBLJAVANJA JE UPOZNATI POLAZNIKE  SA ZAHTJEVIMA  NOVE EU DIREKTIVE 2015/8489  S KOJIMA HRVATSKA TREBA USKLADITI NACIONALNO ZAKONODAVSTVO.

Program:

1. NOVI KLJUČNI  STANDARDI U PREVENCIJI PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

- Zakonodavni i institucionalni okvir
- Nacionalna procjena rizika  od pranja novca i financiranja terorizma
- Registar stvarnih vlasnika
- Politički  izložene osobe
- Suradnja Ureda i obveznika
- Ključni pokazatelji o radu Ureda kao financijsko-obavještajne jedinice RH
- Slučajevi sa sumnjom na pranje novca

2. PROCJENA RIZIKA I MJERE DUBINSKE ANALIZE TEMELJENE NA RIZIKU

- Metodologija izrade procjene rizika
- Faktori i varijable rizika
- Mjere pojednostavljene i pojačane dubinske analize

3. PROMJENE U SUSTAVU UNUTARNJIH KONTROLA OBVEZNIKA

4. RASPRAVA I ODGOVORI NA PITANJA POLAZNIKA

Predavači:
-    Ivica Maros, predstojnik Ureda za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma
-    mr. sc. Slavica Pezer Blečić, ravnateljica financijskog inspektorata

Pisani materijal:
Radna mapa s preslikama slajdova predavača.

Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na stručnom osposobljavanju s uključenim PDV-om, materijalom i priborom za pisanje, te toplim napitkom za vrijeme stanke iznosi po polazniku 800,00 kn. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća 10% nižu kotizaciju u iznosu od 720,00 kn (sa PDV-om).

Uplata i prijava:
Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.
Kotizacija se može uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a, prije ulaska u dvoranu.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom, najkasnije tri dana prije održavanja, omogućite kvalitetnu organizaciju stručnog osposobljavanja.

TEB zadržava pravo odgode ili otkaza stručnog osposobljavanja, u kojem slučaju će iznos uplaćene kotizacije biti odmah vraćen na račun uplatitelja.

Prijavite se