RAČUNOVODSTVO PROIZVODNJE I TRGOVAČKE ROBE

Prijavite se

Zagreb, 7. - 8. rujna 2017., (četvrtak i petak), Hotel Central, Branimirova 3
Održavanje od 9,00 do 16,00 h, (prijam od 8,15 h)

 

Praktikum je namijenjen:

› voditeljima računovodstva i knjigovođama
› osobama koje vode ili žele ustrojiti proizvodnju i robno knjigovodstvo
› osobama koje rade u nabavi, prodaji, proizvodnji
› programerima
› revizorima
› proračunskim korisnicima te
› svima koji upravljaju zalihama

 

Program:

I. dan: Proizvodnja

1. Zalihe sirovine i materijala, proizvodnje u tijeku, poluproizvoda i gotovih proizvoda

 • Primjena HSFI-a 10/MRS-a 2 -Zalihe
 • Pojmovno određenje zaliha u proizvodnji
 • Priznavanje, mjerenje, troškovi konverzije, fiksni i varijabilni OTP
 • Što o zalihama materijala, proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda treba objaviti u bilješkama uz FI?

2. Sirovine i materijal (rad na praktičnim primjerima

 • Nabava, skladištenje i utrošak
 • Metode i tehnike mjerenja i obračunavanja troška

3. Proizvodnja (rad na praktičnim primjerima)

 • Raspored i obračun troškova u proizvodnji - po nositeljima i mjestima troška
 • Metode obračuna proizvodnje - po radnom nalogu i u procesnoj proizvodnji
 • Metoda standardnog troška
 • Knjigovodstveno praćenje
 • Iskazivanje proizvodnih troškova u financijskim izvještajima

4. Gotovi proizvodi (rad na praktičnim primjerima)

 • Kalkulacije, uskladištenje i prodaja gotovih proizvoda
 • Uporaba vlastitih proizvoda u poslovne svrhe

5. Računovodstvo poljoprivredne proizvodnje

 • Primjena HSFI-a 17/MRS-a 41 - Poljoprivreda
 • Specifičnosti priznavanja i vrednovanja biološke imovine i poljoprivrednih proizvoda
 • Obračun jednogodišnje i višegodišnje proizvodnje

6. Podjela certifikata za prvi dan


II dan: Zalihe trgovačke robe

1. Zalihe trgovačke robe

 • Primjena HSFI-a 10/MRS-a 2 - Zalihe
 • Pojmovno određenje zaliha robe
 • Priznavanje, mjerenje, trošak nabave i neto utrživa vrijednost

2. Usluge prijevoza pri nabavi robe (rad na praktičnim primjerima)

 • Uključivanje troškova prijevoza u carinsku vrijednost robe
 • PDV na usluge prijevoza kod stjecanja robe

3. Trgovačka roba (rad na praktičnim primjerima)

 • Nabava, skladištenje i prodaja robe
 • Kalkulacije u trgovini
 • Metode za obračun utroška zaliha i utjecaj na poslovni rezultat
 • Trgovina na veliko i malo
 • Popusti i odobrenja
 • Prodaja robe u tranzitu

4. Porezni aspekt upravljanja zalihama trgovačke robe (rad na praktičnim primjerima)

 • Porezno dopušteni kalo, rastep, kvar i lom u trgovini
 • Zastarjele i nekurentne zalihe robe
 • Porezno (ne)priznato vrijednosno usklađenje i otpis robe
 • Izuzimanje robe za privatne potrebe vlasnika i zaposlenika
 • Mogućnost isplate dobiti u robi

5. Što o zalihama trgovačke robe treba objaviti u financijskim izvještajima?

6. Podjela certifikataPredavači: TEB-ovi savjetnici Irena Slovinac i Domagoj Zaloker.

Način rada:
Rad na praktičnim primjerima uz odgovaranje na pitanja sudionika za vrijeme (i nakon) predavanja.
Po završenom praktikumu svaki sudionik dobiva certifikat o sudjelovanju na održanom praktikumu.

Kotizacija:
Cijena praktikuma za dva dana s uključenim PDV-om iznosi 1.500,00 kn za jednog sudionika, a uključuje TEB-ov priručnik "Računovodstvo zaliha", sendvič i osvježavajući napitak u prijepodnevnoj pauzi.
Sudionici mogu prisustvovati praktikumu samo jedan dan ovisno o području koje ih zanima (proizvodnja ili trgovina). Cijena praktikuma za jedan dan s uključenim PDV-om iznosi 800,00 kn po sudioniku, a uključuje priručnik, sendvič i osvježavajući napitak u prijepodnevnoj pauzi.

Uplata:
Naknada za sudjelovanje na praktikumu uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a:
HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Broj polaznika je ograničen pa vas molimo za pravovremenu prijavu (najkasnije 3 dana prije održavanja praktikuma).

TEB zadržava pravo odgode ili otkaza praktikuma, u kojem slučaju će iznos uplaćene kotizacije biti odmah vraćen na račun uplatitelja.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 01/ 4571-640

Prijavite se