NOVINE U RADNIM ODNOSIMA I PROVEDBI OVRHE

Prijavite se

Iz programa izdvajamo:

- Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 73/17)

- Primjena Zakona o osiguranju radničkih tražbina (NN 70/17)

- Primjena Novele Ovršnog zakona (NN 74/17)

 

Vrijeme i mjesto održavanja:

 • Zagreb - 30. kolovoza 2017. (srijeda), Sheraton Zagreb Hotel, Ul. kneza Borne 2
 • Split - 5. rujna 2017. (utorak), Hrvatska gospodarska komora, Trumbićeva obala 4
  u suradnji s Udrugom pravnika u gospodarstvu Split
 • Rijeka - 7. rujna 2017. (četvrtak), Hotel Bonavia, Dolac 4
 • Osijek - 8. rujna 2017. (petak), Hotel Osijek, Šamačka 4


Početak (u svim gradovima): u 9,30 sati; prijam od 8,45 sati

Seminar je namijenjen:

 • managerima i direktorima trgovačkih društava te ravnateljima ustanova,
 • voditeljima i zaposlenicima pravnih službi, službi za ljudske resurse, te općih i kadrovskih poslova,
 • računovođama,
 • odvjetnicima,
 • članovima radničkih vijeća i predstavnicima radnika u nadzornim odborima.

 

Program:

 • Evidentiranje radnog vremena od 1.9.2017.

- Sadržaj Evidencije o radnicima i Evidencije o radnom vremenu s prikazom na praktičnim primjerima
- Nove propisane obveze za strane poslodavce
- Novosti u evidentiranju radnog vremena za radnike na izdvojenom mjestu rada
- Vođenje evidencija za članove uprave, menadžere i rukovodeće osobe
- Način i rok vođenja evidencija o radnicima i radnom vremenu
- Rok za unošenje podataka u Evidenciju o radnom vremenu

 • Kašnjenje s isplatom plaće - obveze i posljedice za poslodavce od 27.7.2017.

- Vremenske granice važenja Zakona o osiguranju radničkih tražbina
- Obveza poslodavca podnošenja zahtjeva za prisilnu naplatu Fini u slučaju neisplate plaće radniku
- Status radnika s nepunim radnim vremenom
- Status članova uprave, izvršnih direktora i upravitelja zadruge
- Posljedice propuštanja propisanih obveza u slučaju neisplate plaće radniku
- Postupanje poslodavca u slučaju blokade računa
- Korištenje propisanih obrazaca i primjena podzakonskih akata

 • Promjene u ovršnim postupcima od 3.8.2017. - 1. dio

- Vremenske granice važenja Novele Ovršnog zakona
- Sadržaj prijedloga za ovrhu prema Noveli Ovršnog zakona
- Novosti u ovrsi na nekretninama
- Promjene u određivanju i provedbi ovrhe na plaći
- Zapljena po pristanku dužnika
- Ograničenja od ovrhe s prikazom na praktičnim primjerima
- Primanja radnika izuzeta od ovrhe
- Postupanje u slučaju prijenosa tražbine na novog vjerovnika (npr. cesija)

 • Promjene u ovršnim postupcima od 3.8.2017. - 2. dio

- Novo uređenje izravne naplate
- Nova pravila kod naplate zadužnice
- Promjena vjerovnika i dužnika u izvansudskoj ovrsi
- Prioriteti u naplati kod Fine - naplata plaće
- Europski nalog za blokadu računa - provedba kod Fine

 • Pitanja i odgovori (od 13,30 sati)

 

Kotizacija: Naknada za seminar s uključenim pisanim materijalom i napitkom iznosi 850,00 kn (s PDV-om) po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 750,00 kn (s PDV-om).

Pisani materijal uključuje prezentacije predavača s oglednim primjerima i pročišćeni tekst Ovršnog zakona i Uredbe (EU) br. 655/2014.

Predavači: Predstavnici Fine (u Zagrebu Vinka Ilak); TEB-ov savjetnik Vedran Jelinović

 

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

 • Pretplatnici TEB-ovog časopisa Financije, pravo i porezi koji su podmirili obvezu za 2017. plaćaju kotizaciju u iznosu od 750,00 kn (s PDV-om).

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7. Kotizacija se može uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Ostale napomene: Molimo vas da nam pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 01/4571-640.

Prijavite se