AKTUALNOSTI ZA PRORAČUNE, PRORAČUNSKE I IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE

Prijavite se
 • Mjesto održavanja: Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel, Ul. kneza Borne 2
 • Vrijeme održavanja: 6.9.2016.
 • Početak održavanja: početak  u 9.30 sati

Program seminara:

1. Proračunsko planiranje za 2017. - 2019.

 • Napomene o planiranju za proračunske korisnike državnog proračuna
 • Upute za izradu proračuna JLP(R)S-a

- Što je uređeno Uputom Ministarstva financija?
- Kako ispravno sastaviti prijedlog proračuna JLP(R)S-a i projekcija?
- Kako sastaviti Upute JLP(R)S-a za proračunske korisnike iz nadležnosti? • Prikupljanje podataka i uključenje cjelovitih planova korisnika proračunskih korisnika u proračun JLP(R)S-a
- Sadržaj proračuna i rokovi

 • Izrada financijskih planova proračunskih korisnika JLP(R)S-a

- Kako pravilno izraditi prijedlog financijskog plana? Kome se dostavlja prijedlog, do kada?
- Do kada treba donijeti financijski plan, tko ga donosi?

 • Metodologija izrade planskih dokumenata za proračunske i izvanproračunske korisnike (svih razina) i JLP(R)S-e

- Primjena svih proračunskih klasifikacija u postupku planiranja - primjeri (s tabličnim prikazima)

2. Podsjetnik na devetomjesečno izvještavanje proračunskog računovodstva

3. Rješenja za ispravljanje nekih (najčešćih) nepravilnosti opisanih u izvješćima DUR-a o obavljenim financijskim revizijama kod proračunskih subjekata

 • Planiranje i izvršavanje planova

­- Obavezna primjena svih proračunskih klasifikacija kod izrade dokumenata plana
- Obaveza praćenja izvršavanja planova prema svim proračunskim klasifikacijama
- Što učiniti kako ne bi bilo odstupanja od plana?

 • Računovodstveno poslovanje

­- Što su vlastiti, a što namjenski prihodi?
- Za što sve treba voditi analitičke evidencije, što treba sadržavati analitička evidencija pojedine imovine i kako doći do ispravnih podataka koji trebaju biti prikazani u tim evidencijama?
- Ispravno priznavanje rashoda • Koja je odgovarajuća knjigovodstvena isprava za evidentiranje rashoda? U kojem trenutku se priznaju rashodi?
- Nepravilnosti u vezi s organizacijom i provođenjem godišnjeg popisa imovine i obveza - Kako ih otkloniti?
- Ispravno iskazivanje prenesenih viškova i manjkova prihoda u obrascu: PR-RAS

4. Porez na dohodak i JOPPD obrazac

 • Osobni odbici - Kada se smatra da osoba nije uzdržavana?
 • Drugi dohodak: ugovor o djelu, autorski honorar, ugovori umirovljenika, stipendije, troškovi putovanja i korištenja automobila vanjskih suradnika
 • Oporezivanje naslijeđenog dohotka radnika: plaće, naslijeđene mirovine, neoporezive naknade
 • Iskazivanje u JOPPD: stručno osposobljavanje, mladi do 30 godina, plaće umirovljenika

5. Ovrha na plaći - neka pitanja iz prakse

 • Rješenja o ovrsi i izjave o zapljeni kao osnove za provedbu ovrhe na plaći
 • Utvrđivanje prednosnog reda kod ovrhe na plaći s oglednim primjerima
 • Ovrha na plaći radi naplate poreznog duga
 • Iznosi plaće zaštićeni od ovrhe
 • Materijalna prava izuzeta od ovrhe i načini njihove isplate
 • Odnos ovrhe na plaći i ovrhe na novčanim sredstvima s oglednim primjerima

6. Ugovor o djelu i autorski ugovor

 • Poslovi za koje se može sklopiti ugovor o djelu
 • Poslovi za koje se sklapa autorski ugovor
 • Razlike između ugovora o djelu i autorskog ugovora
 • Razlika između samostalnog i nesamostalnog rada
 • Angažman vanjskih suradnika u javnim službama

7. Pitanja i odgovori

 

Predavači:

 • mr. sc. Ivana Jakir Bajo, Ministarstvo financija
 • Nikolina Bičanić, Ljubica Đukanović, mr. sc. Mirjana Paić Ćirić - TEB-ove savjetnice

Pisani materijal:

 • Preslike slajdova predavača, blok i olovka.

Kotizacija:

Naknada za seminar s uključenim pisanim materijalom i napitkom iznosi 500,00 kn (s PDV-om) po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 400,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

 • pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" koji su podmirili obvezu za 2016. plaćaju kotizaciju u iznosu od 400,00 kn (s PDV-om);
 • jedan sudionik iz iste pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2016. godinu podmirena.

Uplata i prijava:

Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Molimo Vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.

Prijavite se