U okviru Mjere 07 potpora se dodjeljuje kroz sljedeće podmjere:

a) Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti - Podmjera 7.1,

b) Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije - Podmjera 7.2,

c) Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu - Podmjera 7.4.

Svaka se podmjera sastoji od jednog ili dva tipa operacija s tim da su čl. 25. propisani opći uvjeti korištenja navedenih mjera.

Zahtjev za potporu se podnosi temeljem Natječaja o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« kojeg raspisuje Agencija za plaćanja. Natječaj se objavljuje se u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr).

Zahtjev se podnosi u elektronskom obliku putem AGRONET sustava  Način podnošenja Zahtjeva za potporu pojašnjen je u Vodiču za korisnike potpora iz EPFRR Mjera 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« (u daljnjem tekstu: Vodič za korisnike), koji se nalazi na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Objavljeno: 27.02.2015.

natrag