U Nar. nov., br. 14 od 5. Veljače objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru Mjere 1.2. »PRIVREMENA OBUSTAVA RIBOLOVNE AKTIVNOSTI« koji je stupio na snagu 6. veljače 2015.

Predmet potpore je naknada ovlaštenicima povlastice i članovima posade ribarskog plovila za kojeg je ta povlastica izdana, a obuhvaća jednokratna namjenska bespovratna novčana sredstava za privremenu obustavu ribolovne aktivnosti, u segmentu ribolova okružujućim mrežama plivaricama - srdelarama.

Pročišćeni tekst Pravilnika možete naći na našoj web stranici.

Objavljeno: 06.02.2015.

natrag