U Nar. nov., br. 22 od 25.2.2015. objavljena je Odluka o prirezu na poreza na dohodak - općina Hrvatska Dubica koja stupa na snagu 5.3.2015.

Stopa prireza propisana je u visini od 3%.

Objavljeno: 27.02.2015.

natrag