U Nar. nov., br. 69/15 od 19. lipnja 2015. objavljena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima općine Motovun - Montona (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 27. lipnja 2015.

Odlukom se mijenja opis I ZONE - starogradske jezgre Motovuna, te se za korisnike koji koriste javnu površinu u toj zoni utvrđuje porez na korištenje javne površine, a za vrijeme održavanja manifestacija u toj zoni.

Objavljeno: 29.06.2015.

natrag