U Nar. nov., br. 94 od 2. rujna 2015. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obveznicima, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_94_1822.html koja se primjenjuje od 1. listopada 2015.

Novim čl. 14.a propisano je da se od plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta oslobađaju obrtnici novootvorenih obrta za prvu godinu rada. Novootvorenim obrtom smatra se samo prvi upis u Obrtni registar.

Navedeno oslobođenje se ostvaruje podnošenjem pisanog zahtjeva udruženju obrtnika na čijem se području nalazi sjedište obrta. Udruženje će provjeriti ispunjenje propisanih i ako su uvjeti ispunjeni, zatražiti otpis zaduženja obveznog komorskog doprinosa od područne obrtničke komore.

Objavljeno: 04.09.2015.

natrag