U Nar. nov., br. 26/15 od 9.3.2015. objavljena je Naredba o izmjeni Naredbe o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište upaljača »noviteta« koja stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«. Ovom izmjenom produlje se važenje Naredbe do 11. svibnja 2015.

Objavljeno: 12.03.2015.

natrag