U Nar. nov., br. 152/14 od 22.12.2014. objavljen je Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 17.8.2015.

Zakonom se uređuje provedba Uredbe (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju te mjesna nadležnost za odlučivanje o ostavini, nadležna tijela za postupanje i donošenje odluka te postupci u području primjene Uredbe (EU) br. 650/2012.

Kada je temeljem Uredbe (EU) br. 650/2012 za odlučivanje o nasljeđivanju nadležan sud Republike Hrvatske, mjesna nadležnost općinskog suda za provođenje ostavinskog postupka određuje se primjenom odredaba Zakona o nasljeđivanju.

Objavljeno: 30.12.2014.

natrag