U Nar. nov., br. 66 od 30.5.2014. objavljen je Pravilnik o podacima koje su izdavatelji čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u republici hrvatskoj obvezni dostavljati hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja, a stupa na snagu 7. lipnja 2014.

Pravilnikom se propisuju podaci koje su izdavatelji čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u RH obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te oblik, rokovi i način njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

Pravilnik se odnosi na sve izdavatelje čiji su vrijednosni papiri, na dan 31. prosinca godine za koju se dostavljaju podaci, uvršteni na uređeno tržište u RH i kojima je RH matična država članica.

Podaci se dostavljaju u elektroničkom obliku u formi XML datoteke, u sustav zaprimanja izvješća Agencije korištenjem odgovarajućeg sučelja na internetskoj adresi https://reports.hanfa.hr/.

Objavljeno: 03.06.2014.

natrag