U Nar. nov., br. 108 od 10.9.2014. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 18.9.2014.

 

Pravilnikom se, između ostaloga, propisuje:

  • ukoliko se radi o specijaliziranim prodavaonicama neprehrambenim proizvodima nije nužno imati skladište za svaki prodajni objekt, već više prodajnih objekata istog trgovca na različitim lokacijama može koristiti zajedničko skladište iz kojeg se opskrbljuju prodajni objekti na različitim lokacijama.
  • za trgovanje robom na veliko, površina skladišta za trgovanje može biti i manja od 50 m², ali ne manja od 25 m² uz uvjet da je osigurano nesmetano kretanje i manipuliranje robom. Trgovina na veliko može se obavljati i kao trgovina na veliko bez skladištenja kada se kupnja i prodaja robe obavlja bez zadržavanja robe u skladištu trgovca na veliko.
  • tržnica mora imati i poseban prostor za odlaganje otpadaka te odvojeno odlaganje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji mora biti osiguran pred vremenskim utjecajima. Troškove zbrinjavanja otpada snosi proizvođač, odnosno posjednik otpada, sukladno posebnim propisima.
  • tržnica na veliko mora imati prostor na kojem će se izlagati roba, prostor za prodavanje i skladištenje poljoprivrednih proizvoda, čija veličina mora odgovarati vrsti, količini i strukturi robe, a mora imati i uredske prostore, sanitarne prostorije i mosnu vagu nosivosti najmanje 20 tona.
  • putem prodajnih automata može se prodavati pretpakirana hrana i hrana za životinje i ostali proizvodi kao i nepretpakirana hrana i hrana za životinje (npr. kada obiteljska poljoprivredna gospodarstva svoje proizvode prodaju putem mljekomata, uljemata, jajomata i sl, a isti proizvod nije u originalnom pakiranju), ukoliko je udovoljeno svim uvjetima stavljanja hrane i hrane za životinje na tržište sukladno posebnim propisima.
  • pomoću pokretnog vozila za prodaju može se prodavati hrana i hrana za životinje i ostali proizvodi koji nisu namijenjeni prehrani ako su ispunjeni uvjeti iz članka 7. ovoga Pravilnika (o sigurnosti vozila, higijeni hrane i hrane za životinje, zaštiti okoliša, uređenju naselja, života i zdravlja ljudi i životinja te zaštite na radu sukladno posebnim propisima).
  • prodajom na daljinu u smislu odredbi Pravilnika, kao posebnog oblika trgovine izvan prodavaonice, podrazumijeva se prodaja putem sredstva komunikacije na daljinu za obavljanje djelatnosti trgovine, prodaje robe i usluga što podrazumijeva nuđenje usluga kao i ostali oblici individualizirane prodaje robe i usluga kupcu (prodaja putem kataloga, TV prodaja, prodaja putem pošte, prodaja putem interneta i sl.).
  • za pokretanje obavljanja djelatnosti prodaje putem interneta, potrebno je registrirati trgovačko društvo ili obrt koje se u registru djelatnosti upisuje pod nazivom - usluge informacijskog društva. Navedeno se ne odnosi na osobe iz članka 5. Zakona o trgovini, odnosno nositelja i/ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG) koji djelatnost trgovine obavlja temeljem upisa u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
  • prodaja robe na daljinu obavlja se kao prodaja robe na daljinu na veliko i prodaja robe na daljinu na malo. Prodaja robe na daljinu na veliko je kupnja robe radi daljnje prodaje profesionalnim korisnicima, odnosno drugim pravnim ili fizičkim osobama koje obavljaju neku registriranu ili zakonom određenu djelatnost. Prodaja robe na daljinu na malo je kupnja robe radi daljnje prodaje potrošačima za osobnu uporabu ili uporabu u kućanstvu, kao i profesionalnim korisnicima ako za tu prodaju nije potrebno ispunjavanje dodatnih minimalnih tehničkih i drugih uvjeta propisanih posebnim propisima. Ukoliko se radi o obavljanju djelatnosti trgovine na daljinu na način da gospodarski subjekt trguje robom na malo, dužan je osigurati za tu robu skladište iz kojih razloga mora podnijeti zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba te udovoljiti te udovoljiti svim propisanim uvjetima iz članka 12. i članka 13. Zakona o trgovini.

Objavljeno: 15.09.2014.

natrag