U Nar. nov., br. 66 od 30.5.2014. objavljen  je Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora o vremenski ograničenoj uporabi (timeshare), dugotrajnom turističkom proizvodu, ponovnoj prodaji i zamjeni koji je stupio na snagu 30. svibnja 2014.

Pravilnikom je propisan oblik i sadržaj obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora o vremenski ograničenoj uporabi (timeshare), dugotrajnom turističkom proizvodu, ponovnoj prodaji i razmjeni.

Oblik i sadržaj obavijesti uređeni su standardnim informacijskim obrascem koji se nalazi u Prilogu I. Pravilnika.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestao je važiti Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora o vremenski ograničenoj uporabi dugotrajnim proizvodima za odmor, ponovnoj prodaji i zamjeni (Nar. nov., br. 134/12).

Objavljeno: 03.06.2014.

natrag