U Nar. nov., br. 151 od 19.12.2014. objavljena je Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Pula - Pola. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 12% od utvrđene osnovice.

Danom primjene ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o prirezu poreza na dohodak objavljena u »Narodnim novinama« br. 87/01 i »Službenim novinama« Grada Pule br. 9/01.

Objavljeno: 23.12.2014.

natrag