Na temelju čl. 31. st. 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 150/11) i čl. 7. st. 4. Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje (Nar. nov., br.  82/12 i 88/12), Vlada RH je na sjednici održanoj 24. lipnja 2014. donijela Odluku o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Nar. nov., br. 63/14) i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade RH.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Objavljeno: 27.06.2014.

natrag