U Nar. nov., br. 94 od 31.7.2014. objavljena je Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji bezalkoholnih pića, bezalkoholnog piva, prirodne mineralne, prirodne izvorske i stolne vode, voćnih sokova, nektara, sirupa i koncentrata koja stupa na snagu 8.8.2014.

Ovom Odlukom utvrđuje se dopuštena visina manjka koji ne podliježe oporezivanju. Pod manjkom se razumijevaju gubici na proizvodima koji nastanu kod uobičajenog postupka manipuliranja robom ili kao posljedica prirodnih utjecaja na robu i sirovine u prometu, poslovanju, proizvodnji i skladištenju te kao posljedica tehnološkog procesa u proizvodnji i obradi sirovina i roba.

Objavljeno: 01.08.2014.

natrag