U Nar. nov., br. 65/14 od 28. svibnja 2014. objavljen je pročišćeni tekst Kolektivnog ugovora za putničke agencije (u nastavku: KUPA).

Pročišćeni tekst sadržava: Kolektivni ugovor za putničke agencije, sklopljen 12. lipnja 2002. godine, Dodatak I KUPA sklopljen dana 13. travnja 2006. godine, Dodatak II KUPA sklopljen 21. listopada 2010. godine i Dodatak III sklopljen 4. srpnja 2011. godine.

Objavljeno: 29.05.2014.

natrag