U Nar. nov., br. 126 od 28.10.2014. objavljen je tekst Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014. - 2020. (u nastavku: Industrijska strategija).

Industrijska strategija predstavlja svaki oblik intervencije države ili državne politike usmjerene ka unaprjeđenju poslovnog okruženja prema onim područjima, sektorima ili tehnologijama od kojih se očekuje veći doprinos gospodarskom rastu i društvenom blagostanju. Osnovna svrha izrade dokumenta je analiza stanja hrvatske industrije, utvrđivanje osnovnih problema hrvatske industrije, davanje prijedloga za unaprjeđenje poslovnog okruženja kako bi se stvorili bolji uvjeti poslovanja za sve aktere unutar industrije, identificiranje onih industrijskih djelatnosti koje imaju najveću perspektivu daljnjeg rasta i razvoja te posebnom skupinom mjera dodatno olakšanje i poticanje njihovog daljnjeg rasta i razvoja.

Objavljeno: 30.10.2014.

natrag