Povećana novčana pomoć za osobe na stručnom osposobljavanju od 1.1.2015. na 2.400,00 kn mjesečno...

više >>

više >>

 

Novi Zakon o radu s komentarima, mišljenjima, sudskom praksom
i oglednim primjerima...

više >>

  

Pročitajte o čemu pišemo u "Financije, pravo i porezi" za prosinac 2014....

više >>

 

Novo izdanje TEB-ovog priručnika:

Računovodstvo trgovačkih društava - prema HSFI i MSFI

više >>

Što je novo?

 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Karlovca (Nar. nov., br. 149/14)više
 • Odluka o općinskim porezima Općine Lovinac (Nar. nov., br. 149/14)više
 • Propisi objavljeni u Nar. nov., br. 148/14više
 • Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 147/14)više
 • Zakon o izmjenama Zakona o brdsko-planinskim područjima (Nar. nov., br. 147/14)više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi (Nar. nov., br. 147/14)više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., br. 147/14)više
 • Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 147/14)više
 • Zakon o izmjenama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (Nar. nov., br. 147/14)više
 • Uredbu o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Nar. nov., br. 147/14)više
 • Odluku o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2015. – 2017. (Nar. nov., br. 147/14)više
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite (Nar. nov., br. 147/14)više
 • Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Ogulina (Nar. nov., br. 147/14)više
 • Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu (Nar. nov., br. 146/14)više
 • Pravilnik o načinu dostave obavijesti za upis u evidenciju reprezentativnih sindikata (Nar. nov., br. 146/14)više
 • Pravilnik o iznosu i načinu isplate naknade za rad Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti (Nar. nov., br. 146/14)više
 • Pravilnik o načinu objave kolektivnih ugovora (Nar. nov., br. 146/14)više
 • Odluka o porezima Grada Senja (Nar. nov., br. 146/14)više
 • Odluka o porezima Grada Komiže (Nar. nov., br. 146/14)više
 • Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Donji Kukuruzari (Nar. nov., br. 146/14)više

Pogledajte sve novosti

Seminari i treninzi

 • 01

  SEMINAR

  Novosti za trgovcePula, 18.12.2014.više
 • 02

  TRENING

  Specijalistički program izobrazbe u području javne nabaveZagreb, od 26. do 30. siječnja u 2015. ili 2. do 6. veljačeviše