Od 17. srpnja 2014. prijava na mirovinsko osiguranje ujedno je i prijava na obvezno zdravstveno osiguranje...

više >>

više >>

 

Nova TEB-ova knjiga:
Obrazac JOPPD - primjeri i upute -

više >>

 

Mišljenje Ministarstva financija u vezi nastanka porezne obveze i prava na odbitak pretporeza...

više >>

 

Od 1.9.2014. na posebni (tzv. zaštićeni) račun isplaćuju se i pojedina materijalna prava iz radnog odnosa!

više >>

Što je novo?

 • Ukinute pojedine odredbe Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (U Nar. nov., br. 101/14)više
 • Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2014. (U Nar. nov., br. 101/14)više
 • Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 2.1. ''Proizvodne investicije u akvakulturi'' (Nar. nov., br. 99/14)više
 • Odluka o prestanku važenja Odluke o obvezi dostavljanja izvješća o kamatnim stopama na kredite i depozite (Nar. nov., br. 99/14)više
 • Pravilnik o izboru mirovinskog osiguravajućeg društva u okviru obveznog mirovinskog osiguranja (Nar. nov., br. 99/14)više
 • Odluka o donošenju programa energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada (Nar. nov., br. 98/14.)više
 • Pravilnik o dodatnim djelatnostima investicijskih društava (Nar. nov., br. 98/14)više
 • Pravilnik o uvjetima za ostvarivanje prava na mirovinu temeljem dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, registru članova te obustavi uplata i isplata iz dobrovoljnog mirovinskog fonda (Nar. nov., br. 98/14)više
 • Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini (Nar. nov., br. 95/14)više
 • Pravilnik o provođenju unutarnjeg nadzora i unutarnje kontrole u Poreznoj upravi (Nar. nov., br. 95/14)više
 • Pravilnik o izgledu i sadržaju službenih iskaznica i značaka službenika Porezne uprave (Nar. nov., br. 95/14) više
 • Pravilnik o evidenciji zadruga i zadružnih saveza (Nar. nov., br. 95/14)više
 • Zakon o faktoringu (Nar. nov., br. 94/14)više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama (Nar. nov., br. 94/14)više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju (Nar. nov., br. 94/14)više
 • Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, … a odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Nar. nov., br. 94/14)više
 • Uredba o izmjeni Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (Nar. nov., br. 94/14)više
 • Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji bezalkoholnih pića, … vode, voćnih sokova, nektara, sirupa i koncentrata (Nar. nov., br. 94/14)više
 • Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji jakih alkoholnih pića, etilnog alkohola, međuproizvoda i piva (Nar. nov., br. 94/14)više
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore (Nar. nov., br. 94/14)više
 • Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14)više
 • Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta (Nar. nov., br. 93/14)više
 • Zakon o europskim radnim vijećima (Nar. nov., br. 93/14)više
 • Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE) (Nar. nov., br. 93/14)više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 93/14)više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (Nar. nov., br. 93/14)više
 • Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Nar. nov., br. 91/14)više
 • Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Nar. nov., br. 91/14)više

Pogledajte sve novosti

Seminari i treninzi

 • 01

  TRENING

  Specijalistički program izobrazbe u području javne nabaveZagreb, 1. do 5. 9. 2014.više
 • 02

  PRAKTIKUM

  Aktualnosti iz PDV-a - praktikumZagreb, 8. 9. 2014.više
 • 03

  SEMINAR

  Izmjene i dopune Ovršnog zakonaZagreb, 12. rujna (petak) 2014. više
 • 04

  SEMINAR

  Novi Zakon o raduSplit 19.9.2014., Rijeka 22.9.2014., Osijek 24.9.2014., Zagreb 26.9.2014. više
 • 05

  SEMINAR

  Redovito usavršavanje iz područja javne nabaveZagreb 2. 10. 2014. i Zagreb 3. 10. 2014.više