O čemu pišemo u FIP-u za mjesec ožujak 2017.?

više >>

 

Dnevni raspored savjetnika na telefonskom servisu...

više >>

 

PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2016.


 

više >>

Obavijesti Porezne uprave u vezi oporezivanja kapitalnih dobitaka (JOPPD), kupnji prve nekretnine, mirovina iz inozemstva i obveznika poreza na dobit (novčano načelo)

više >>

Što je novo?

 • Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Nar. nov., br. 24/17)više
 • Uredba o pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka (Nar. nov., br. 24/17)više
 • Pravilnik o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (Nar. nov., br. 24/17)više
 • Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2017. (Nar. nov., br. 23/17)više
 • Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2017. (Nar. nov., br. 23/17)više
 • Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2017. (Nar. nov., br. 23/17)više
 • Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2016. (Nar. nov., br. 21/17)više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 20/17)više
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascima zahtjeva dozvola za robu s dvojnom namjenom (Nar. nov., br. 20/17)više
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascu zahtjeva za izdavanje međunarodne uvozne potvrde, potvrde o krajnjem korištenju i... ...s dvojnom namjenom (Nar. nov., br. 20/17)više
 • Pravilnik o načinu obračuna i tarifi naknada (Nar. nov., br. 20/17)više
 • Odluka kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima (Nar. nov., br. 20/17)više
 • Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu (Nar. nov., br. 19/17)više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (Nar. nov., br. 19/17)više
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (Nar. nov., br. 18/17)više
 • Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza(Nar. nov., br. 18/17)više
 • Pravilnik o izmjeni pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi (Nar. nov., br. 18/17)više
 • Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2017. (Nar. nov., br. 18/17)više
 • Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2017. (Nar. nov., br. 18/17)više
 • Prijava poreza na dobit za 2016.više
 • Korelacijske tablice za 2017.više

Pogledajte sve novosti

Seminari i treninzi

 • 01

  SEMINAR

  Zaključne konzultacije za poduzetnikeRijeka, 22.3.2017.; Osijek, 22.3.2017.; Pula, 23.3.2017.; Zagreb, 24.3.2017.; Varaždin, 27.3.2017.; Zadar, 27.3.2017.; Split, 28.3.2017.; Dubrovnik, 29.3.2017.; Šibenik, 30.3.2017.; Bjelovar, 31.3.2017.više
 • 02

  SEMINAR

  Tromjesečni financijski izvještaji i druge aktualnosti - za JLP(R)S-e, proračunske i izvanproračunske korisnikeVaraždin, 29.3.2017.; Osijek, 30.3.2017.; Zagreb, 31.3.2017.; Rijeka, 3.4.2017.; Split, 4.4.2017.; Zadar, 5.4.2017.više
 • 03

  TRENING

  Redovito usavršavanje u području javne nabaveZagreb, 11.4.2017. (utorak), Sheraton Zagreb Hotel; Zagreb, 12.4.2017. (srijeda), Sheraton Zagreb Hotel; Zagreb, 13.4.2017. (četvrtak), Sheraton Zagreb Hotelviše
 • 04

  TRENING

  Specijalistički program izobrazbe u području javne nabaveNOVI TERMIN: Zagreb, 24. - 28. travnja 2017., Hotel Central, Branimirova 3više
 • 05

  PRAKTIKUM

  Primjena HSFI-a kod sastavljanja pojedinačnih financijskih izvještajaZagreb, Sheraton Zagreb Hotel, 25.4.2017., (utorak)više
 • 06

  PRAKTIKUM

  Računovodstvo proizvodnje i trgovačke robeZagreb, Hotel Central Zagreb, Branimirova 3, 9. - 10. svibnja 2017., (utorak i srijeda)više
 • 07

  SEMINAR

  Zakon o strancima, menadžerski ugovori i oporezivanje plaća stranaca i uprava trgovačkih društavaSeminar se odgađa do usvajanja navedenog Zakona u Hrvatskom saboruviše