Obavijest o korištenju telefonskog servisa u razdoblju od 15. do 19. veljače 2016...

više >>

 

Dnevni raspored savjetnika na telefonskom servisu...

više >>

 

Upute za sastavljanje godišnjih prijava poreza na dohodak i poreza na dobit za 2015.

više >>

TEB-ov INFO:    

   

Jednostavna društva s ograničenom odgovornošću - obveza plaćanja HGK u 2016. godini


više >>

Što je novo?

 • Popis usklađenih hrvatskih normi u području opće sigurnosti proizvoda (Nar. nov., br. 13/16)više
 • Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Nar. nov., br. 13/16)više
 • TEB-ov info: Jednostavna društva s ograničenom odgovornošću - obveza plaćanja HGK u 2016. godiniviše
 • TEB-ov info: Doplatak za djecuviše
 • Pravilnik o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima (Nar. nov., br. 10/16)više
 • Pravilnik o detaljnim pravilima i kriterijima poštivanja osobne okolnosti spola (Nar. nov., br. 10/16)više
 • Odluka o privremenom raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika (Nar. nov., br. 10/16)više
 • Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste hotel (Nar. nov., br. 9/16)više
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (Nar. nov., br. 9/16)više
 • Odluka o prestanku važenja Odluke o prikupljanju podataka o ostvarenim platnim transakcijama s inozemstvom između rezidenta i nerezidenta (Nar. nov., br. 9/16)više
 • Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje, suradnike u nastavi i mentore (Nar. nov., br. 8/16)više
 • Pravilnik o dokumentaciji za izdavanje poslova ili funkcija društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (Nar. nov., br. 7/16)više
 • Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (Nar. nov., br. 7/16)više
 • Pravilnik o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u društvu za osiguranje/društvu za reosiguranje (Nar. nov., br. 7/16)više
 • Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje (Nar. nov., br. 7/16)više
 • Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje statusnih promjena društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (Nar. nov., br. 7/16)više
 • Pravilnik o drugim uslugama koje može pružati društvo za zastupanje u osiguranju (Nar. nov., br. 7/16)više
 • Pravilnik o dodatnim poslovima koje može obavljati društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranje (Nar. nov., br. 7/16)više
 • Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za prijenos odnosno preuzimanje portfelja osiguranja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (Nar. nov., br. 7/16)više
 • O čemu pišemo u FIP-u za mjesec siječanj 2016.?više
 • Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2015. (Nar. nov., br. 6/16)više
 • Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Mrkopalj (Nar. nov., br. 6/16)više
 • Izmjene i dopune Odluke o općinskim prirezima i porezima Općine Jagodnjak (Nar. nov., br. 6/16)više
 • Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda koje se crpe iz tla Republike Hrvatske ili države koja nije članica Europske unije (Nar. nov., br. 6/16)više

Pogledajte sve novosti

Seminari i treninzi

 • 01

  SEMINAR

  Porezne prijave i GFI za 2015., porezne i računovodstvene novosti u 2016. za poduzetnike Bjelovar 12.2.2016.; Osijek 15.2.2016.; Split 15.2.2016; Zagreb 16.2.2016.; Dubrovnik, 16.2.2016.; Varaždin 17.2.2016.; Šibenik 17.2.2016.; Opatija 18.2.2016.; Zadar 18.2.2016.; Pula 19.2.2016.više
 • 02

  PRAKTIKUM

  Izaslani radnici i stranci na radu u RH - Novosti i godišnja porezna prijavaZagreb, 12.2.2016., Sheraton Zagreb Hotelviše
 • 03

  PRAKTIKUM

  Redovito usavršavanje iz područja javne nabave - Primjena kriterija ekonomski najpovoljnije ponude u praksiZagreb, Hotel Dubrovnik, Ulica Ljudevita Gaja 1, 17.2.2016. - GRUPA POPUNJENAviše
 • 04

  PRAKTIKUM

  Dvodnevna radionica za proračune i proračunske korisnike: Sustav unutarnjih kontrola i sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinuZagreb, Hotel Central, Branimirova 3, 17. - 18. veljače 2016. više
 • 05

  PRAKTIKUM

  Redovito usavršavanje u području javne nabave - E-nabava u tehnici i praksiZagreb, Hotel Dubrovnik, Ulica Ljudevita Gaja 1, 18.2.2016. - GRUPA POPUNJENAviše
 • 06

  SEMINAR

  Tradicionalno dvodnevno savjetovanje u Opatiji: Porezne i računovodstvene aktualnosti za poduzetnike Opatija, Hotel 4 opatijska cvijeta, 18. - 19. veljače 2016.više
 • 07

  SEMINAR

  Zaštita na radu i obveze poslodavaca od 1.1.2016.Dubrovnik, 29.2.2016., Hotel LERO; Split, 1.3.2016. HGKviše
 • 08

  PRAKTIKUM

  POREZ NA DOBITZagreb, 4.3.2016., Hotel Centralviše
 • 09

  PRAKTIKUM

  Novosti i aktualnosti u radnim odnosimaZagreb, 9.3.2016., Hotel Dubrovnikviše
 • 10

  TRENING

  Specijalistički program izobrazbe u području javne nabaveZagreb, Hotel Central, Branimirova 3, od 7. - 11. ožujka 2016.više