Od 17. srpnja 2014. prijava na mirovinsko osiguranje ujedno je i prijava na obvezno zdravstveno osiguranje...

više >>

više >>

 

Nova TEB-ova knjiga:

Obrazac JOPPD - primjeri i upute -

više >>

 

Mišljenje Ministarstva financija u vezi nastanka porezne obveze i prava na odbitak pretporeza...

više >>

   

Pregledajte o čemu pišemo u "Financije, pravo i porezi" za mjesec srpanj 2014....

više >>

Što je novo?

 • Uredba o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Nar. nov., br. 87/14)više
 • Uredba o izmjeni tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (Nar. nov., br. 87/14)više
 • Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2014. (Nar. nov., br. 87/14)više
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (Nar. nov., br. 83/14)više
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 83/14)više
 • Odluka Ustavnog suda RH o ukidanju čl. 6. i 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak iz Nar. nov., br. 125/13 (Nar. nov., br. 83/14)više
 • Ispravak Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Nar. nov., br. 83/14)više
 • Odluka o donošenju Programa potpora subjektima malog gospodarstva za saniranje posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije (Nar. nov., br. 82/14)više
 • Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - obnova zgrada (Nar. nov., br. 82/14)više
 • Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 82/14)više
 • Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za regulirane profesije u području geodetske djelatnosti (Nar. nov., br. 81/14)više
 • Odluka o pobližim uvjetima osnivanja, poslovanja, izvješćivanja i prestanka podružnice kreditne institucije iz treće zemlje u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 81/14)više
 • Eskontna stopa Hrvatske narodne banke (Nar. nov. br., 80/14)više
 • Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima (Nar. nov. br., 80/14)više
 • Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita (Nar. nov. br., 80/14)više

Pogledajte sve novosti

Seminari i treninzi

 • 01

  TRENING

  Specijalistički program izobrazbe u području javne nabaveZagreb, 1. do 5. 9. 2014.više