Obavijest udrugama za usklađenje statuta s novim Zakonom o udrugama

više >>

više >>

 

Primjene porezne olakšice za reinvestiranu dobit od 2015. godine (mišljenje Porezne uprave)...

više >>

 

Novosti za ugostitelje temeljem novog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti...

više >>

              

Iz tiska je izašao FIP br. 11/15!

                

Pregledajte sažetke članaka...

više >>

Što je novo?

 • Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2016. godinu (Nar. nov., br. 125/15)više
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (Nar. nov., br. 125/15)više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Nar. nov., br. 125/15)više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju računovodstva društva za dokup mirovine (Nar. nov., br. 125/15)više
 • Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2015. (Nar. nov., br. 125/15)više
 • Odluka o zaprimanju strukturiranih računa u elektroničkom obliku i pratećih isprava za tijela državne uprave/proračunske korisnike državnog proračuna (Nar. nov., br. 124/15)više
 • Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2015. (Nar. nov., br. 124/15)više
 • Pravilnik o izdavanju EU potvrde (Nar. nov., br. 123/15)više
 • Uredba o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u predstečajnom i stečajnom postupku (Nar. nov., br. 122/15)više
 • Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposleniku u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2015. (Nar. nov., br. 121/15)više
 • Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak Grada Zagreba (Nar. nov., br. 121/15)više
 • Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama (Nar. nov., br. 120/15)više
 • Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 119/15)više
 • Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 119/15)više
 • Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje (Nar. nov., br. 119/15)više
 • Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Nar. nov., br. 119/15)više
 • Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Nar. nov., br. 119/15)više
 • Uredba o dopuni Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu (Nar. nov., br. 119/15)više
 • Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2016. godini (Nar. nov., br. 119/15)više
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju (Nar. nov., br. 119/15)više
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija (Nar. nov., br. 119/15)više

Pogledajte sve novosti

Seminari i treninzi

 • 01

  SEMINAR

  Aktualnosti za proračune i proračunske korisnike i pripreme za sastavljanje godišnjih izvještajaSplit 17.11.2015.; Zadar 18.11.2015.; Bjelovar 19.11.2015.; Zagreb 20.11.2015.; Osijek 24.11.2015.; Varaždin 25.11.2015.; Opatija 26.11.2015.više
 • 02

  SEMINAR

  Računovodstvene i porezne novosti, aktualnosti i pripremeOpatija 26.11.2015.; Zagreb, 30.11.2015; Zadar 1.12.2015.; Osijek 1.12.2015.; Šibenik, 2.12.2015.; Bjelovar 2.12.2015.; Dubrovnik, 3.12.2015.; Varaždin 3.12.2015.; Split 4.12.2015.; Pula 4.12.2015.više
 • 03

  SEMINAR

  Tradicionalno dvodnevno savjetovanje u Opatiji: Računovodstvene i porezne novosti, aktualnosti i pripreme - za poduzetnikeOpatija, Hotel Adriatic, 26. i 27. studeni 2015.više
 • 04

  SEMINAR

  Tradicionalno dvodnevno savjetovanje u Opatiji: Računovodstvene i porezne novosti, aktualnosti i pripreme - za proračunske korisnikeOpatija, Hotel Adriatic, 26. i 27. studeni 2015.više
 • 05

  TRENING

  Specijalistički program izobrazbe u području javne nabaveZagreb, Sheraton Zagreb Hotel, od 30. studenoga do 4. prosinca 2015.više
 • 06

  SEMINAR

  Novosti za trgovce nakon izmjena Zakona o zaštiti potrošača i propisa o gospodarenju otpadom te druge aktualnosti Zagreb, Hotel Dubrovnik, 4.12.2015. više
 • 07

  SEMINAR

  Zaštita na radu i obveze poslodavaca od 1.1.2016.Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel, 4.12.2015.više
 • 08

  PRAKTIKUM

  Redovito usavršavanje u području javne nabave - E-nabava u tehnici i praksiZagreb, Hotel Central, 7.12.2015.više
 • 09

  SEMINAR

  Obvezno stručno osposobljavanje za 2015. za SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMAZagreb, Hotel Dubrovnik, 7.12.2015.više
 • 10

  PRAKTIKUM

  Redovito usavršavanje u području javne nabave - Nabava javnih radova i pratećih usluga i Ekonomski najpovoljnija ponudaZagreb, Hotel Central, 8.12.2015.više
 • 11

  SEMINAR

  Aktualnosti za neprofitne organizacije Zagreb, Hotel Dubrovnik, 8.12.2015. više
 • 12

  SEMINAR

  Prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranjaZagreb, Sheraton Zagreb Hotel, 14.12.2015.više