Od 17. srpnja 2014. prijava na mirovinsko osiguranje ujedno je i prijava na obvezno zdravstveno osiguranje...

više >>

više >>

 

Nova TEB-ova knjiga:

Obrazac JOPPD - primjeri i upute -

više >>

 

Mišljenje Ministarstva financija u vezi nastanka porezne obveze i prava na odbitak pretporeza...

više >>

   

Pregledajte o čemu pišemo u "Financije, pravo i porezi" za mjesec srpanj 2014....

više >>

Što je novo?

 • Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Nar. nov., br. 91/14)više
 • Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Nar. nov., br. 91/14)više
 • Zakon o izmjeni Zakona o lijekovima (Nar. nov., br. 90/14)više
 • Pravilnik o održavanju cesta (Nar. nov., br. 90/14)više
 • Uredba o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine (Nar. nov., br. 90/14)više
 • Odluka o sufinanciranju udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u RH za šk. god. 2014./2015. (Nar. nov., br. 90/14)više
 • Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (Nar. nov., br. 90/14)više
 • Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila... (Nar. nov., br. 90/14)više
 • Uredba o izmjeni Zakona o pružanju usluga u turizmu (Nar. nov., br. 89/14)više
 • Uredba o izmjeni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 89/14)više
 • Pravilnik o fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu (Nar. nov., br. 89/14)više
 • Uredba o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Nar. nov., br. 87/14)više
 • Uredba o izmjeni tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (Nar. nov., br. 87/14)više
 • Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2014. (Nar. nov., br. 87/14)više
 • Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Nar. nov., br. 86/14)više
 • Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima (Nar. nov., br. 86/14)više
 • Pravilnik o redovitim izvješćima mirovinskog osiguravajućeg društva (Nar. nov., br. 86/14)više
 • Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva (Nar. nov., br. 86/14)više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (Nar. nov., br. 86/14)više
 • Odluka o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata (Nar. nov., br. 86/14)više

Pogledajte sve novosti

Seminari i treninzi

 • 01

  TRENING

  Specijalistički program izobrazbe u području javne nabaveZagreb, 1. do 5. 9. 2014.više
 • 02

  SEMINAR

  Izmjene i dopune Ovršnog zakonaZagreb, 12. rujna (petak) 2014. više
 • 03

  SEMINAR

  Novi Zakon o raduSplit 19.9.2014., Rijeka 22.9.2014., Osijek 24.9.2014., Zagreb 26.9.2014. više
 • 04

  SEMINAR

  Redovito usavršavanje iz područja javne nabaveZagreb 2. 10. 2014. i Zagreb 3. 10. 2014.više