Obavijest udrugama za usklađenje statuta s novim Zakonom o udrugama

više >>

više >>

 

Prezentacije izlagača i foto izvještaj s TEB-ove XVI. financijske konferencije "NOVA NADA"...

više >>

 

Novosti za ugostitelje temeljem novog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti...

više >>

 

Novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec listopad...

više >>

Što je novo?

 • Pravilnik o popisu jedinica Financijske agencije i područja njihove nadležnosti u predstečajnom postupku (Nar. nov., br. 106/15)više
 • Pravilnik o vrsti i visini naknade troškova FINE u predstečajnom postupku i o visini naknade troška FINE za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka (Nar. nov., br. 106/15)više
 • Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima (Nar. nov., br. 105/15)više
 • Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (Nar. nov., br. 105/15)više
 • Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (Nar. nov., br. 105/15)više
 • Pravilnik o utvrđivanju lista stečajnih upravitelja (Nar. nov., br. 104/15)više
 • Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja (Nar. nov., br. 104/15)više
 • Obiteljski zakon (Nar. nov., br. 103/15)više
 • Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (Nar. nov., br. 103/15)više
 • Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu (Nar. nov., br. 103/15)više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu (Nar. nov., br. 103/15)više
 • Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. odinu (Nar. nov., br. 103/15)više
 • Izmjene i dopune Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. godini (Nar. nov., br. 103/15)više
 • Zakon o stečaju potrošača (Nar. nov., br. 100/15)više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošari­nama (Nar. nov., br. 100/15)više
 • Zakon o izmjeni Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., br. 100/15)više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (Nar. nov., br. 99/15)više
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom (Nar. nov., br. 99/15)više
 • Pravilnik o visini nagrade i naknadi troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u postupku za izdavanje, ispravak, izmjenu, opoziv ili privremenu obustavu Europske potvrde o nasljeđivanju (Nar. nov., br. 99/15)više
 • Uredba o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Nar. nov., br. 98/15)više
 • Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2015. (Nar. nov., br. 98/15)više

Pogledajte sve novosti

Seminari i treninzi

 • 01

  TRENING

  Specijalistički program izobrazbe u području javne nabaveZagreb, Palace hotel Zagreb, od 12. do 16. listopada 2015.; GRUPA POPUNJENAviše
 • 02

  SEMINAR

  Evidentiranje radnog vremena i popunjavanje obračunskih isprava o plaćiZagreb, Hotel Dubrovnik, 15.10.2015.više
 • 03

  TRENING

  Stručno usavršavanje iz proračunskog računovodstva i financija Zagreb, Hotel Central, od 19. do 23. listopada 2015.više
 • 04

  SEMINAR

  Aktualnosti i pripreme za godišnje porezne prijave i financijske izvještajeOsijek 21.10.2015.; Rijeka 22.10.2015.; Pula 23.10.2015.; Zagreb 23.10.2015.; Varaždin 26.10.2015.; Dubrovnik 26.10.2015.; Bjelovar, 27.10.2015.; Split 27.10.2015.; Šibenik 28.10.2015.; Zadar 29.10.2015.više
 • 05

  PRAKTIKUM

  Redovito usavršavanje u području javne nabaveZagreb, Hotel Central, 5.11.2015.više