Povećana novčana pomoć za osobe na stručnom osposobljavanju od 1.1.2015. na 2.400,00 kn mjesečno...

više >>

više >>

 

Novi Zakon o radu s komentarima, mišljenjima, sudskom praksom
i oglednim primjerima...

više >>

  

Uputa za primjenu prijenosa porezne obveze prilikom obavljanja građevinskih usluga...

više >>

 

Novo izdanje TEB-ovog priručnika:

Računovodstvo trgovačkih društava - prema HSFI i MSFI

više >>

Što je novo?

 • Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja te izvješćivanja o prihodu obveznog zdravstvenog osiguranja po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti (Nar. nov., br. 135/14)više
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju (Nar. nov., br. 135/14)više
 • Pravila o izmjenama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 135/14)više
 • Pravilnik o načinu praćenja, prijavi i izvješćivanju o pojavi bolesti životinja (Nar. nov., br. 135/14)više
 • Prosječne mjesečne plaće za siječanj – kolovoz 2014. (Nar. nov., br. 133/14)više
 • Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2014. (Nar. nov., br. 133/14)više
 • Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine (Nar. nov., br. 131/14)više
 • Zakon o području i sjedištima sudova (Nar. nov., br. 128/14)više
 • Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (Nar. nov., br. 128/14)više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 128/14)više
 • Zakon o energetskoj učinkovitosti (Nar. nov., br. 127/14)više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (Nar. nov., br. 127/14)više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu upisa u sudski registar (Nar. nov., br. 127/14)više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu (Nar. nov., br. 127/14)više
 • Odluka o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija (Nar. nov., br. 127/14)više
 • Uputa o provedbi Odluke o obveznoj pričuvi (Nar. nov., br. 127/14)više

Pogledajte sve novosti

Seminari i treninzi

 • 01

  SEMINAR

  Porezna reformaOsijek, 24.11., Split, 24.11., Varaždin, 25.11., Dubrovnik, 25.11., Zagreb, 26.11., Šibenik, 26.11., Rijeka, 27.11., Zadar, 27.11., Pula, 28.11., Bjelovar, 28.11.više
 • 02

  TRENING

  Pripreme za sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu i godišnju procjenu sustava FUIK-aZagreb, 4. i 5.12.2014.više
 • 03

  SEMINAR

  Praktikum za ponuditelje u postupcima javne nabaveZagreb, 5.12.2014.više
 • 04

  SEMINAR

  Novosti za trgovceZagreb, 5.12.2014.više
 • 05

  TRENING

  Specijalistički program izobrazbe u području javne nabaveZagreb, 8. do 12.12.2014.više
 • 06

  SEMINAR

  Specifikacija nepovezanih uplata i druge novine uz Obrazac JOPPDZagreb, 16.12.2014.više