O čemu pišemo u FIP-u br. 5/16?

više >>

 

Dnevni raspored savjetnika na telefonskom servisu...

više >>

 

Godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca za 2016...

više >>

 

Mišljenje Ministarstva gospodarstva o izravnom učinku novih Direktiva u području javne nabave

više >>

Što je novo?

 • Uredba o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama Republike Hrvatske s naslova duga po kreditima i protestiranim državnim jamstvima u predstečajnim i stečajnim postupcima (Nar. nov., br. 47/16)više
 • Uredba o izmjeni Uredbe o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u predstečajnom i stečajnom postupku (Nar. nov., br. 47/16)više
 • Odluka o nalozima za plaćanje (Nar. nov., br. 46/16)više
 • Odluka o pravilima rada Nacionalnog klirinškog sustava (Nar. nov., br. 46/16)više
 • Odluka o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja (Nar. nov., br. 46/16)više
 • Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u državni proračun RH za 2016. godinu (Nar. nov., br. 45/16)više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama (Nar. nov., br. 45/16)više
 • Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2016. (Nar. nov., br. 45/16)više
 • Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnim ponudom (Nar. nov., br. 44/16)više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 44/16)više
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Nar. nov., br. 44/16)više
 • Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (Nar. nov., br. 42/16)više
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra jedinica za unutarnju reviziju i Registra ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor (Nar. nov., br. 42/16)više
 • Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru (Nar. nov., br. 42/16)više
 • Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca (Nar. nov., br. 42/16)više
 • Odluka o obliku, sadržaju i rokovima izvještavanja (Nar. nov., br. 42/16)više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (Nar. nov., br. 42/16više
 • Pravilnik o službenim pomorskim navigacijskim kartama i publikacijama, njihovom sadržaju, načinu i uvjetima izrade, izdavanja i održavanja (Nar. nov., br. 42/16)više

Pogledajte sve novosti

Seminari i treninzi

 • 01

  SEMINAR

  Porezni nadzor - kako se pripremiti za dolazak poreznog inspektora?Zagreb, 31.5.2016., Sheraton Zagreb Hotelviše
 • 02

  SEMINAR

  Računovodstvene novosti i porezne aktualnosti - za poduzetnike Varaždin 6.6.2016.; Dubrovnik, 6.6.2016.; Osijek, 7.6.2016.; Split, 7.6.2016.; Rijeka, 8.6.2016.; Šibenik, 8.6.2016.; Pula, 9.6.2016.; Zadar, 9.6.2016.; Bjelovar, 10.6.2016.; Zagreb, 10.6.2016.više
 • 03

  TRENING

  Specijalistički program izobrazbe u području javne nabaveZagreb, NOVI TERMIN od 27. lipnja - 1. srpnja 2016., Hotel International Zagreb, Miramarska cesta 24više
 • 04

  PRAKTIKUM

  Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD obrazac) i Ekonomski najpovoljnija ponudaZagreb, 29.6.2016., hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1više
 • 05

  PRAKTIKUM

  Primjena novih HSFI-a kod sastavljanja pojedinačnih financijskih izvještajaZagreb, 29.6.2016., Sheraton Zagreb Hotelviše
 • 06

  PRAKTIKUM

  E-nabava u tehnici i praksiZagreb, 30.6.2016., hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1više