Uputa za popunjavanje NOVOG Obrasca PPO - 2013/2014 za tuzemne isporuke s prijenosom porezne obveze...

više >>

više >>

 

Novi Zakon o radu s komentarima, mišljenjima, sudskom praksom
i oglednim primjerima...

više >>

Prijedlozi novih zakonskih propisa na www.vlada.hr:

PDV, dohodak, dobit, doprinosi, nekretnine…

Novi porezni razredi od 1.1.2015.!

više >>

 

Novo izdanje TEB-ovog priručnika:

Računovodstvo trgovačkih društava - prema HSFI i MSFI

više >>

Što je novo?

 • Zakon o energetskoj učinkovitosti (Nar. nov., br. 127/14)više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (Nar. nov., br. 127/14)više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu upisa u sudski registar (Nar. nov., br. 127/14)više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu (Nar. nov., br. 127/14)više
 • Odluka o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija (Nar. nov., br. 127/14)više
 • Uputa o provedbi Odluke o obveznoj pričuvi (Nar. nov., br. 127/14)više
 • Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014. – 2020. (Nar. nov., br. 126/14)više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju prema strancima (Nar. nov., br. 126/14)više
 • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (Nar. nov., br. 126/14)više
 • Pravilnik o izmjenama pravilnika o registru zadužnica i bjanko zadužnica (Nar. nov., br. 125/14)više
 • Pravilnik o izmjenama pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 125/14)više
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Nar. nov., br. 124/14)više
 • Odluka o općinskim porezima Općine Babina Greda (Nar. nov., br. 124/14)više
 • Indeks potrošačkih cijena u rujnu 2014. (Nar. nov., br. 122/14)više
 • Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima (Nar. nov., br. 122/14)više
 • Pravilnik o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova (Nar. nov., br. 122/14)više
 • Pravilnik o davanju odobrenja za paralelni uvoz lijeka (Nar. nov., br. 122/14)više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija (Nar. nov., br. 122/14)više
 • Pravilnik o održavanju građevina (Nar. nov., br. 122/14)više
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o cestarini (Nar. nov., br. 122/14)više

Pogledajte sve novosti

Seminari i treninzi

 • 01

  SEMINAR

  Novosti za udruge i primjena novog Zakona o financijskom poslovanju neprofitnih organizacijaZagreb, 3.11.2014.više
 • 02

  SEMINAR

  Excel za proračune i proračunske korisnikeZagreb, 4. 11. 2014.više
 • 03

  TRENING

  Excel u financijama i računovodstvuZagreb, 6.11.2014.više
 • 04

  TRENING

  Specijalistički program izobrazbe u području javne nabaveZagreb, 10. do 14.11. 2014.više
 • 05

  SEMINAR

  Porezna reforma, novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i ostale proračunske aktualnostiOpatija, 13. i 14.11.2014.više