Pregledajte o čemu pišemo u "Financije, pravo i porezi" za mjesec rujan...

više >>

više >>

 

Novi Zakon o radu s komentarima, mišljenjima, sudskom praksom
i oglednim primjerima...

više >>

 

Provjerite velike popuste u našoj pravnoj biblioteci...

više >>

 

Od 1.9.2014. na posebni (tzv. zaštićeni) račun isplaćuju se i pojedina materijalna prava iz radnog odnosa!

više >>

Što je novo?

 • Pravilnik o provedbi Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 (Nar. nov., br. 109/14)više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima … (Nar. nov., br. 108/14)više
 • Pravilnik o jedinstvenom vizualnom identitetu sustava upravljanja zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 108/14)više
 • Uredba o dopuni Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (Nar. nov., br. 107/14)više
 • Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (Nar. nov., br. 107/14)više
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (Nar. nov., br. 107/14)više
 • Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca zahtjeva za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta i programa za očuvanje radnih mjesta (Nar. nov., br. 103/14)više
 • Indeks potrošačkih cijena (Nar. nov., br. 103/14)više
 • Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda (Nar. nov., br. 103/14)više
 • Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja dobrovoljnog mirovinskog fonda (Nar. nov., br. 103/14)više
 • Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima (Nar. nov., br. 103/14)više
 • Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Nar. nov., br. 103/14)više
 • Pravilnik o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda (Nar. nov., br. 103/14)više
 • Pravilnik o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda (Nar. nov., br. 103/14)više
 • Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda (Nar. nov., br. 103/14)više
 • Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda (Nar. nov., br. 103/14)više
 • Pravilnik o načinu i roku izračuna zajamčenog prinosa obveznog mirovinskog fonda (Nar. nov., br. 103/14)više
 • Pravilnik o vrednovanju imovine mirovinskog osiguravajućeg društva (Nar. nov., br. 103/14)više
 • Pravilnik o kontnom planu mirovinskog osiguravajućeg društva (Nar. nov., br. 103/14)više

Pogledajte sve novosti

Seminari i treninzi

 • 01

  SEMINAR

  Novi Zakon o raduSplit 19.9.2014., Rijeka 22.9.2014., Osijek 24.9.2014., Zagreb 26.9.2014. više
 • 02

  SEMINAR

  Proračun: Izmjene i dopune računskog plana, nova pravila knjiženja, izrada planova i informacije o novim propisimaZagreb 22.9., Osijek 23.9., Rijeka 24.9., Varaždin 25.9., Zadar 29.9., Split 30.9.više
 • 03

  PRAKTIKUM

  Automobili i službena putovanjaZagreb, 22. 9. 2014.više
 • 04

  SEMINAR

  Redovito usavršavanje iz područja javne nabaveZagreb 2. 10. 2014. i Zagreb 3. 10. 2014.više
 • 05

  TRENING

  Specijalistički program izobrazbe u području javne nabaveZagreb, 13. do 17. 10. 2014.više
 • 06

  TRENING

  Stručno usavršavanje iz proračunskog računovodstva i financija Zagreb, od 20. do 24. listopada 2014.više